XVI Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»

Запрошуємо прийняти участь у міжнародній науковій конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» 7–8 жовтня 2021 року. Місце проведення: Львівський державний університет фізичної культури. Напрями роботи конференції:

 1. Моделювання як метод наукового пізнання складних об’єктів і процесів у фізичному вихованні та спорті.
 2. Проблеми механіки людини. Моделі взаємодії людини з навколишніми силами і впливами. Ергометрія.
 3. Інформаційні технології та технічні засоби у фізичному вихованні та спорті.
 4. Моделювання та прогнозування процесу підготовки та підго- товленості спортсменів.
 5. Керування машинами, знаряддями та механізмами. Моделювання в технічних і прикладних видах спорту.
 6. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей людини.
 7. Моделювання об’єктів та процесів у біологічних та природних системах.

Під час конференції заплановане проведення круглого столу з актуальних питань розвитку технічних видів спорту в Україні та світі і презентація навчальної літератури з методичного забезпечення навчального процесу.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2021 року надіслати на електронну скриньку modelyuvannya2021@gmail.com заявку з темою доповіді і тези.

Наша адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 25, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, кафедра стрільби та технічних видів спорту.

Контактні телефони

Кафедра стрільби та технічних видів спорту, тел +38-032-231-95-26;

Координатор конференції: Демічковський Андрій Павлович, тел +38-096-518-30-55

відповідальний секретар: Шпильчак Андріана Петрівна, тел +38-093-865-77-02

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – 2–3 сторінки формату А4;
 • поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє, праве – 2 см;
 • шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
 • відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
 • порядок оформлення: великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • текст може містити стандартні абревіатури;
 • ключові слова (3–5);
 • назва файлу повинна містити прізвище: Івасик_тези.

Заявка на участь у конференції

 1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.
 2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет).
 3. Назва доповіді.
 4. Напрям.
 5. E‑mail.
 6. Контактний номер телефону.

Читайте у рубриці